Docker

A collection of 5 posts

AWS

บันทึกการย้าย Infrastructure จาก Google Cloud Platform ไปยัง AWS

เรามี Product อยู่ตัวนึง ที่หลังบ้านทำงานอยู่บน Google Cloud Platform เดิมอยู่ แต่ด้วยเหตุผลเรื่องของ Business ทำให้เราจำเป็นต้องย้าย Product ตัวนี้จาก Google Cloud Platform มาใช้ AWS แทน Architecture ที่เราใช้งานอยู่เดิมช่วงที

จัดการกับ Legacy Project ด้วย Docker, Jenkins, Git และความขี้เกียจ
Docker

จัดการกับ Legacy Project ด้วย Docker, Jenkins, Git และความขี้เกียจ

วันนี้ ผมจำเป็นต้องทำการขึ้นระบบและ Support Software ที่ตัวเองทำขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความที่มัน Legacy ไปแล้ว จะเขียนใหม่ก็คงไม่

สรุปการไปแบ่งบันเรื่อง Docker ที่ มอ. ภูเก็ต
Docker

สรุปการไปแบ่งบันเรื่อง Docker ที่ มอ. ภูเก็ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ผมมีโอกาสได้รับเชิญไปพูดคุย แนะนำในเรื่องของ Docker ขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาซอฟแวร์ของตั