Tagged

Git

A collection of 2 posts

จัดการกับ Legacy Project ด้วย Docker, Jenkins, Git และความขี้เกียจ
Docker

จัดการกับ Legacy Project ด้วย Docker, Jenkins, Git และความขี้เกียจ

วันนี้ ผมจำเป็นต้องทำการขึ้นระบบและ Support Software ที่ตัวเองทำขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความที่มัน Legacy ไปแล้ว จะเขียนใหม่ก็คงไม่คุ้มทุน เลยพยายามหาวิธีจัดการมันให้อยู่หมัด และง่ายที่สุด ตอนแรกลังเลว่าจะใช้ VM ในการจั

gitignore สำคัญไฉน
Git

gitignore สำคัญไฉน

ผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน git (หรืออาจจะใช้งานไปนานแล้วก็เป็นได้) ประสบปัญหาเวลา commit code ขึ้น git แล้วไม่ต้องการให้ไฟล์บางไฟล์หรือไฟล์บางประเภทขึ้นไปอยู่บน repository ของเรา เช่น ไฟล์ binary ต่างๆ ไฟล์ config ต่างๆ ที่ไม่ควรขึ้นไปอยู่บน repository