Nginx

A collection of 2 posts
วิธีแก้ปัญหา Openresty ไม่สามารถ resolve service name ได้ใน Docker
Docker

วิธีแก้ปัญหา Openresty ไม่สามารถ resolve service name ได้ใน Docker

ปกติแล้ว เวลาเราใช้งาน Docker แล้วต้องการให้ Container หรือ Service ตัวนึง ไปติดต่อกับ Container หรือ Service อีกตัวนึง เราจะอ้างอิงโดยใช้วิธีการใช้ชื่อ Service ในการอ้างอิงได้เลย แต่เมื่อต้องการใช้ Openresty จะต้องมีการ Set
1 min read
วิธีการแก้ปัญหาช่องโหว่ httpoxy บน nginx ที่ตั้งค่าเป็น Load Balancing
Nginx

วิธีการแก้ปัญหาช่องโหว่ httpoxy บน nginx ที่ตั้งค่าเป็น Load Balancing

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีการประกาศช่องโหว่ที่สำคัญตัวนึงคือ httpproxy ซึ่งเปิดโอกาสให้ Hacker สามารถปลอมแปลงค่า Proxy เพื่อดึง Traffic ไปตามที่ตนต้องการได้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง (Programming Language ที่ส่งผลกระทบหลักๆ ก็จะเป็น PHP, Go, Python) สามารรถอ่านรายละเอียดเพิ