Posts tagged with OSX


ผมเชื่อว่าหลายๆครั้ง เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน (โดยเฉพาะไฟล์รูป) วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ ง่ายแบบไม่กี่คลิก แถมไม่จำเป็นต้…