Posts tagged with Private


ที่จริงแล้ว Blog นี้ไม่ได้เพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อเดือนสองเดือนนี้นะครับ ที่จริงผมเขียน Blog มานานพอสมควรแล้ว แต่แค่เปลี่ยน CMS ตัวใหม่ จากเมื่อก่อนใช้ Wordpress…