วิธีการแก้ปัญหาช่องโหว่ httpoxy บน nginx ที่ตั้งค่าเป็น Load Balancing

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีการประกาศช่องโหว่ที่สำคัญตัวนึงคือ httpproxy ซึ่งเปิดโอกาสให้ Hacker สามารถปลอมแปลงค่า Proxy เพื่อดึง »