วิธีการทำให้ Telegram วิ่งผ่าน Tor Network บน Router ที่ใช้ OpenWRT, DD-WRT

วิธีการทำให้ Telegram วิ่งผ่าน Tor Network บน Router ที่ใช้ OpenWRT, DD-WRT

ใครอยากรู้จัก Tor Network ลอง Google ดูเลยครับ น่าจะมีคนเขียนไว้เยอะละ

ขอโน๊ตเอาไว้หน่อย กันลืม

  1. Install Tor Client
    Install and configure Tor Client follow this command
# Install packages
opkg update
opkg install tor

# Configure Tor client
mv /etc/tor/torrc /etc/tor/torrc.bak
cat << EOF > /etc/tor/torrc
AutomapHostsOnResolve 1
VirtualAddrNetworkIPv4 172.16.0.0/12
VirtualAddrNetworkIPv6 fc00::/7
SocksPort 0.0.0.0:9050
SocksPort [::]:9050
EOF
/etc/init.d/tor restart

2.  Firewall
Configure firewall to export Tor network (SOCK5) to another computer

# Export Tor network traffic
uci -q delete firewall.tor_sock5_export
uci set firewall.tor_sock5_export="redirect"
uci set firewall.tor_sock5_export.name="Export-TOR-SOCK5"
uci set firewall.tor_sock5_export.src="lan"
uci set firewall.tor_sock5_export.src_dport="9050"
uci set firewall.tor_sock5_export.proto='tcp'
uci set firewall.tor_sock5_export.target='DNAT'
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall restart

3. Restart router via command

reboot

4. Configure the Telegram application to use proxy (support both desktop app and mobile app)

Telegram proxy setting 1
Telegram proxy setting 2
Telegram proxy setting 3
Telegram proxy setting 4
Make sure telegram connect via Tor Network, See status "connected" in proxy list

ใครอยากลอง Intercept ทุก connection ลองดูลิงค์ด้านล่างนะครับ

https://openwrt.org/docs/guide-user/services/tor/client