มีฟังค์ชันนึงที่ทำหน้าที่เป็น event listener บางอย่าง แล้วเมื่อเจอ condition ที่ต้องการ ให้ทำตามเงื่อนไข ดังนี้

เมื่อฟังค์ชัน exampleConditionFilter รับข้อมูลพารามิเตอร์ searchText ที่เป็น string เข้ามา โดยในฟังค์ชันนี้ มีเงื่อนไขคือ ตรวจสอบข้อมูลในพารามิเตอร์ searchText ที่รับเข้ามา แล้วถ้าตรงตามเงื่อนไข ให้เข้าไปเรียกฟังค์ชันที่เราต้องการ

ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบความซับซ้อนของ If-Else ของฟังค์ชัน exampleConditionFilter ซักเท่าไหร่ ความรู้สึกส่วนตัวของผมคือ If-Else นั้น ดูไม่ค่อยส่วยงามสักเท่าไหร่ เลยคิดหาวิธีที่ถอด If-Else นั้นออกมา ก็ได้ ดังนี้

โดยประยุกต์ใช้ Object ของ JavaScript เข้ามาช่วยในการทำ Criteria filter โดยการแปลงสิ่งที่ต้องการ Filter เป็น Object Key แล้วทำการสร้าง Arrow Function ใน Method ของ Object แทน ถือว่าโอเค เป็นที่น่าพอใจ ขำๆ ในยามบ่ายของวันหยุด