การแก้ปัญหาใช้งานใข้งาน .NET Command Line บน zsh ไม่ได้

การแก้ปัญหาใช้งานใข้งาน .NET Command Line บน zsh ไม่ได้

ตอนแรกกะจะเล่น .Net Core สักหน่อย ก็ลงตัว Binary กับ SDK เรียบร้อย ว่าจะทดสอบตัว CLI สักหน่อย แต่ปรากฏว่าเจอข้อความไม่พบคำสั่งของ .Net CLI ซะงั้น

zsh: command not found: dotnet

ค้นไปค้นมา ก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่ทาง Microsoft รู้อยู่แล้ว ส่วนมากจะเกิดกับ OSX โดย Microsoft เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้ 2 แนวทาง

  • แนวทางที่ 1 : ให้ทำ symlink ตัว Binary ที่ชื่อว่า dotnet ไปยัง PATH ที่เป็น Global Binary เช่น /usr/local/bin โดยใช้คำสั่ง
ln -s /usr/local/share/dotnet/dotnet /usr/local/bin
  • แนวทางที่ 2 : ให้ทำการแก้ไขไฟล์ .zshrc หรือไฟล์ .zshprofile ซึ่งจะอยู่ใน /Users/{ชื่อของคุณ}/ให้ทำการเพิ่ม /usr/local/share/dotnet ลงไปใน $PATH

Ref : https://github.com/dotnet/cli/blob/rel/1.0.0/Documentation/known-issues.md#users-of-zsh-z-shell-dont-get-dotnet-on-the-path-after-install