ตอนแรกกะจะเล่น .Net Core สักหน่อย ก็ลงตัว Binary กับ SDK เรียบร้อย ว่าจะทดสอบตัว CLI สักหน่อย แต่ปรากฏว่าเจอข้อความไม่พบคำสั่งของ .Net CLI ซะงั้น

zsh: command not found: dotnet

ค้นไปค้นมา ก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่ทาง Microsoft รู้อยู่แล้ว ส่วนมากจะเกิดกับ OSX โดย Microsoft เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้ 2 แนวทาง

  • แนวทางที่ 1 : ให้ทำ symlink ตัว Binary ที่ชื่อว่า dotnet ไปยัง PATH ที่เป็น Global Binary เช่น /usr/local/bin โดยใช้คำสั่ง
ln -s /usr/local/share/dotnet/dotnet /usr/local/bin
  • แนวทางที่ 2 : ให้ทำการแก้ไขไฟล์ .zshrc หรือไฟล์ .zshprofile ซึ่งจะอยู่ใน /Users/{ชื่อของคุณ}/ให้ทำการเพิ่ม /usr/local/share/dotnet ลงไปใน $PATH

Ref : https://github.com/dotnet/cli/blob/rel/1.0.0/Documentation/known-issues.md#users-of-zsh-z-shell-dont-get-dotnet-on-the-path-after-install