"Happy Birthday to me" นี่เราอายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย (เริ่มตีมืนลืมอายุตัวเอง เอาเข้าจริงก็ ลืมจริงๆนั้นแหละ ถถถถถถถ) มองย้อนกลับไปหลายๆอย่าง ตั้งแต่เริ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ผมมีโอกาสได้รับเชิญไปพูดคุย แนะนำในเรื่องของ Docker ขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาซอฟแวร์ของตัวเองได้ โดยเป้าหมายที่ผมตั้งไว้…

พอดีวันนี้มีเรื่องบังเอิญที่จำเป็นต้องเอา Project .Net Core ที่สร้างเอาไว้บนเครื่อง Windows (Visual Studio 2017) มาเปิดบน Mac ด้วย Visual Studio for Mac หลังจาก Clone…

ปัญหาของตัวผมเองเลยครับ ว่าต้องการที่จะ Resize รูปประมาณ 30 รูป โดยทุกรูปจะ Resize ให้ขนาดเท่ากันหมด จะให้กด Resize รูปทีละรูปก็กะไรอยู่ (ไม่ขยันขนาดนั้น ผมขี…

ผมเชื่อว่าหลายๆครั้ง เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน (โดยเฉพาะไฟล์รูป) วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ ง่ายแบบไม่กี่คลิก แถมไม่จำเป็นต้…